rss

معما 

مدیرعامل شرکتی قصد سفری کاری دارد و هنگام خروج از شرکت برای رفتن به فرودگاه یکی از  نگهبانان شیفت شب جلویش را گرفته و می گوید که دیشب  خواب دیده که هواپیمایاین سفر سقوط می کند.

مدیرعامل پس از چند بار مقاومت دربرابر نگهبان بلاخره راضی می شود که این سفر را عقب بندازد.


فردایآن روز خبر سقوط هواپیما در رسانه پخش می شود و مدیر عامل پس از شنیدن اینخبر دستور می دهد که حقوق این نگهبان را با پاداش بدهند و او را اخراج کنند.!!!

سوال: علت اخراج نگهبان از شرکت چیست؟

.

.

ادامه مطلب
(1) نظر | برچسب ها : معما مدیرعامل شرکتی قصد سفری کاری دارد و هنگام خروج از شرکتمعما - مدیرعامل - شرکتی - قصد - سفری - کاری - دارد - و هنگام - خروج از - شرکت
یک معمای خیلی عجیب و سخت..

خری گفت:  دیروز اگر فردا بود امروز یک شنبه بود خر در چه روزی اینو گفته؟

.

.

.

 

.

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : یک معمای خیلی عجیب و سخت.. خری گفت دیروز اگر فردا بود امروز یک شنبه بود خر در چه روزی اینو گفته؟یک - معمای - خیلی عجیب و سخت.. - خری گفت دیروز - اگر فردا بود - امروز - یک - شنبه بود - خر - در چه روزی - اینو - گفته؟

معمای عجیب شرلوک هلمز
پاسخ معمای عجیب شرلوک هلمز
 اگر توانستید این معما را حل کنیدIQ شما بالای١٣۰است
سوال خیلی آسونیه که وقتی جوابش را ببینی خندت میگیره فقط یه نکته انحرافی ریز داره


 

 


ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معمای عجیب شرلوک هلمزمعمای - عجیب - شرلوک - هلمز
یک معما واسه باهوشا


دختری به اداره ای رفت و پس از پر کردن فرم در قسمت مشخصات اینگونه نوشت:

نام :RRR
نام خانوادگی:Ali Ali Ali Ali Ali
  محل تولد:○○○○○○○○

کارمندان پس از دیدن فرم آن را پاره کردند. اما دختر بعد ها اعتراض کرد که من فرم را درست پر کرده بودم.

آیا می توانید بگویید مشخصات دختر چه بود ؟
 


.

.

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : یک معما واسه باهوشا دختری به اداره ای رفت و پس از پر کردن فرم در قسمت مشخصاتیک معما - واسه - باهوشا - دختری - به - اداره ای رفت - و پس - از پر کردن - فرم در - قسمت - مشخصات

تست دانشگاه استنفورد     جای علامت سوالی چه عددی میتواند قرار بگیرد؟

 
ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : تست دانشگاه استنفورد جای علامت سوالی چه عددی میتواند قرار بگیرد؟تست - دانشگاه - استنفورد - جای - علامت - سوالی - چه - عددی - میتواند - قرار - بگیرد؟

 تست ورودی یک دانشگاه:       کدام آدم با بقیه فرق دارد  ؟

 


ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : تست ورودی یک دانشگاه: کدام آدم با بقیه فرق داردتست - ورودی - یک - دانشگاه - کدام آدم - با بقیه - فرق - دارد
 معما قتل :

پلیس جسد مازیار احمدی را در دفتر کارش، پشت میز خودش پیدا کرد. پلیس توانسته جستجوی خود را به 3 مظنون اصلی محدود کند.


خانم مریم احمدی( همسر مقتول)
آقای بامشاد بهبهانی( شریک مقتول)
آقای سیروس توانا ( دوست صمیمی مقتول)

هرسه مظنون در روز قتل به مقتول سر زده بودند. البته هر سه دلایلی برای آمدنشان به پلیس ارائه کردند. پلیس مقتول را در حالی یافت که ساعتش را به دست راستش بسته بود و عکس پاره شده ای از همسرش در کنار سطل زباله افتاده بود و همچنین خودکاری در دست راست داشت. علاوه بر این پلیس روی میز کار مقتول دسته چکی را پیدا می کند که جلد آن کنده شده و همینطور گوشی تلفن که در جای خود قرار ندارد و تقویمی که در صفحه ای باز است و تعدادی رقم در آن صفحه به صورت کج و غیر مسلط نوشته شده (11-9-7-6-10).

پلیس پس از بررسی شواهد قاتل را شناسایی کرد. به نظر شما با ذکر دلایل قاتل چه کسی است؟
 

 

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معما قتل : پلیس جسد مازیار احمدی را در دفتر کارش، پشت میز خودش پیدا کرد. پلیس توانستهمعما - قتل : - پلیس جسد - مازیار - احمدی - را در دفتر - کارش - ، پشت - میز - خودش - پیدا کرد. پلیس - توانسته

تست هوش

24چوب کبریت داریم

آیا می توانید با برداشتن 8 چوب کبریت
تنها 2 مربع باقی بگذارید؟

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : تست هوش 24 چوب کبریت داریم آیا می توانید با برداشتن 8 چوب کبریت تنها 2 مربع باقی بگذارید؟ تست - هوش - 24چوب - کبریت - داریم آیا می توانید - با برداشتن - 8 چوب - کبریت تنها 2 - مربع - باقی - بگذارید؟

معما   فقط با "یک سوال" سوال باید راه درست رو تشخیص بدی! 


ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معما فقط با "یک سوال" سوال باید راه درست رو تشخیص بدی! معما - فقط با - "یک سوال - " سوال - باید - راه درست - رو - تشخیص - بدی!
 معمای المپیادی عبور قورباغه از برکه

در برکه ای 7 قطعه سنگ وجود دارد که از چپ به راست با اعداد 1 تا 7 شماره گذاری شده اند.


قورباغه ای روی سنگ شماره یک نشسته است. فاصله سنگ ها به گونه ای است که اگر قورباغه روی سنگ i ام باشد می تواند حداکثر تا i  سنگ جلوتر بپرد. به چند طریق ممکن است قورباغه، بدون برگشتن به سمت چپ، به سنگ شماره 7 برسد؟

الف) 10         ب) 11         ج) 12           د) 13

••••

••••


ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معمای المپیادی عبور قورباغه از برکه معمای المپیادی - عبور - قورباغه از برکه معمای - المپیادی - عبور - قورباغه - از - برکه
  Cicada 3301  سخت ترین و پیچیده ترین معمایی است که در اینترنت وجود دارد
"Cicada 3301”
ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : Cicada 3301 سخت ترین و پیچیده ترین معمایی است که در اینترنت وجود داردCicada - 3301 - سخت ترین و - پیچیده ترین - معمایی - است که در - اینترنت - وجود دارد Cicada 3301 Cicada 3301 "Cicada 3301”

معمای جالب کاکتوس‌ها

اگر خطوط نقطه‌چین از بالای هر کاکتوس به پایین کاکتوس دیگر کشیده شده باشند

اگر خطوط نقطه‌چین از بالای هر کاکتوس به پایین کاکتوس دیگر کشیده شده باشند، محل تقاطع دو خط نقطه‌چین، ۵۰ سانتی‌متر از زمین فاصله خواهد داشت. با توجه به این توضیح فاصله کاکتوس‌ها (نقطه A تا نقطه B) از یکدیگر چقدر است؟
۱: ۲۰۰ سانتی‌متر
۲: هر فاصله‌ی بالای ۵۰ سانتی‌متر می‌تواند پاسخ سوال باشد.
۳: ۵۰ سانتی‌متر
۴: محل قرارگیری کاکتوس‌ها اهمیتی ندارد، فاصله‌ی محل تقاطع همواره ۵۰ سانتی متر است.

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معمای جالب کاکتوس‌ها معمای - جالب - کاکتوس‌ها معما با جواب
لینک های مفید معما تست هوش سوال EQ IQ SQ     ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : لینک های مفید معما تست هوش سوال EQ IQ SQ لینک های - مفید - معما - تست - هوش - سوال - EQ - IQ - SQ -
 مجموع    تست هوش     ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : مجموع تست هوش مجموع - تست هوش مجموع - تست - هوش

معما با جواب رقابت در امتحان

یک امتحان ۱۰۰ نمره ای از دانش آموزان دو کلاس الف و ب گرفته شده است.

هر کلاس ۵۰ دانش آموز دارد. پس از اعلام نتایج، مشخص شد که میانگین نمرات کلاس الف از میانگین نمرات کلاس ب بیشتر است. حداکثر چند دانش آموز در کلاس ب هستند که نمره آنها از همه دانش آموزان کلاس الف بیشتر است؟

الف) ۱       ب) ٢۵      ج) ۴٩      د) ۵٠      ه) امکان ندارد دانش آموزی از کلاس ب، نمره اش از همه دانش آموزان کلاس الف بیشتر باشد.

.
.
.
ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معما با جواب رقابت در امتحان معما - با - جواب - رقابت - در - امتحان

معما جالب پرتقال فروش

پرتقال فروشی که به ظاهر ساده لوح به نظر می رسید همسایه ی جدید خود را که اتفاقا معلم ریاضی بود به مهمانی دعوت کرد .همسایه از پرتقال فروش پرسید: بچه هایتان کجا هستند؟ پرتقال فروش گفت : مشغول بازی هستند.همسایه پرسید :چند فرزند دارید و هریک چند سال دارند؟

پرتقال فروش با زیرکی جواب داد :سه پسر دارم که حاصل ضرب سن آن ها 72 است و مجموع سن آن ها با شماره ی خانه مان برابر است !همسایه که با مسئله ای غیر منتظره روبه رو شده بود فورا به در خانه ی پرتقال فروش رفت و شماره یآن را نگاه کرد.آن گاه بازگشت و گفت: مسئله ای مبهم است.پرتقال فروش گفت:ببخشید حق با شماست .بزرگ ترین پسرم به دوچرخه سواری خیلی علاقه دارد!
آیا می توانید سن هر یک از بچه ها را بدست آورید؟

••••

 

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معما جالب پرتقال فروش معما - جالب - پرتقال - فروش

چند مربع در تصویر مشاهده میکنید !؟


  ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : چند مربع در تصویر مشاهده میکنید !؟ چند - مربع - در - تصویر - مشاهده - میکنید !؟

تست هوش تصویری   تست بین المللی

 

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : تست هوش تصویری تست بین المللی تست - هوش - تصویری - تست - بین المللی

 حدس کلمه       فکر میکنید چه کلمه ای میتونه باشه؟

 

.


ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : حدس کلمه فکر میکنید چه کلمه ای میتونه باشه؟ حدس - کلمه - فکر - میکنید - چه - کلمه ای - میتونه - باشه؟

معمای قتل  :

یک #زن در مراسم ختم مادر خود، #مردی را می بیند که قبلا او رانمی شناخت.
او با خود اندیشید که این مرد بسیار جذاب است.
او با خود گفت او همان مرد رویایی من است.

و در همان جا عاشق او می شود.
اما هیچگاه از او تقاضای شماره نمی کند و دیگر آن مرد را نمی بیند.
چند روز بعد او #خواهر خود را می کشد.

✳️ به نظر شما انگیزه ی او از قتل خواهر خود چه بوده است ⁉️

 .

.
.
.

.
ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : معمای قتل : یک #زن در مراسم ختم مادر خود، #مردی را می بیند که قبلا او رانمی شناخت. معمای - قتل - : یک #زن در مراسم - ختم - مادر - خود، - مردی را می بیند - که قبلا او رانمی شناخت.
  هوش معنوی (SQ) چیست؟  ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها : هوش معنوی (SQ) چیست؟ هوش - معنوی - (SQ) - چیست؟
X